اساتید

دکتر وهاب آریان(استاد دانشگاه فلسفه و روان‌شناسی، دبیر و هیات تحریریه مجله)؛

دکتر محمد حسین کیانی(سردبیر و پژوهشگر باقرالعلوم و دبیر و پژوهشگر جامع‌المصطفی)؛

امید نیک‌داد (سردبیر و پژوهشگر باقرالعلوم )؛

دکتر علیرضا میرجلیلی (استاد حوزه).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.